Cennik

ZAJĘCIA KARATE (dla dzieci):

W klubie obowiązuję dwie wysokości składek tj.:

  1. Pierwsza, dla osób regulujących płatności za zajęcia do 20ego dnia bieżącego miesiąca
  2. Druga, to składka dla osób regulujących płatności w terminie 21 / ostatni dzień bieżącego miesiąca.

Ad1)

- miesięczny koszt zajęć :
*dzieci trenujące 2 razy w tygodniu
- 1 dziecko składka miesięczna 160pln
– rodzeństwo tj.2 dzieci składka miesięczna 260pln
*160pln za pierwsze dziecko i 100pln za drugie dziecko, w przypadku 3 dzieci, 3-cie dziecko trenuje bezpłatnie.

- dzieci trenujące 1 raz w tygodniu – wysokość składki wynosi 110pln.
* treningi odbywają się 2 razy w tygodniu, jednak w szczególnych przypadkach jest możliwość trenowania 1 raz w tygodniu / jedynie po wcześniejszej konsultacji z trenerem.

- w czasie ferii zimowych (miesiąc styczeń, bądź luty, w zależności od terminu ferii zimowych) składka za zajęcia wynosi 110pln za jedno dziecko.

- w miesiącu grudniu składka wynosi 140pln za jedno dziecko / 240pln za rodzeństwo
– w miesiącu czerwcu składka wynosi 140pln za jedno dziecko / 240pln za rodzeństwo

*Jest możliwość wpłat na konto klubu.
O nr konta proszę zgłaszać się do instruktora prowadzącego zajęcia (każda szkoła ma swoje subkonto)

Ad 2) Osoby regulujące składki w terminie od 21 do ostatniego dnia bieżącego miesiąca, obowiązuje składka wyższa o 30pln w stosunku do składki „wyjściowej”

Osoby regulujące na konto klubu proszę żeby wzięły pod uwagę, datę wypływu środków na konto klubu, a nie datę wykonania płatności / z dniem 21 dzień miesiąca składka jest wyższa.

__________________________________________________________________________________

ZAJĘCIA KARATE dla młodzieży / dorosłych
miesięczny koszt zajęć 160 pln.
*treningi poniedziałki SP 312 20:00-21:15, wtorki, czwartki SP 246 19:35-21:00