Liczebniki

LICZEBNIKI GŁÓWNE

1ichi
2ni
3san
4yon (czasami shi)
5go
6roku
7nana (czasami shichi)
8hachi
9kyuu (czasami ku)
10juu
100hyaku
1,000sen
10,000man

LICZBY WYŻSZE TWORZYMY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

11juu ichi (czyli dziesięć i jeden)
13juu san (czyli dziesięć i trzy)
20nijuu (czyli dwie dziesiątki)
24nijuu yon (czyli dwie dziesiątki i cztery)
102hyaku ni (czyli sto i dwa)
145hyaku yonjuu go (czyli sto, cztery dziesiątki i pięć)
582gohyaku hachijuu ni (pięć setek, osiem dziesiątek i dwa)